Enter code Log in
Helpdesk


Roman Sládek

Absolvent Vysokého učení technického v Brně, obor vodní stavby a vodní hospodářství. Od roku 1990 je nepřetržitě aktivní v komunální politice. Těžištěm činnosti společnosti je spolupráce s malými obcemi při hledání způsobů zásobování vodou a odkanalizování. Hlavním cílem je vždy najít řešení s nízkými investičními i provozními náklady při současném dodržení legislativy. K tomu patří i komplexní dotační poradenství. „K nejzajímavějším momentům patří prezentace výsledků naší práce na veřejných zasedáních zastupitelstev obcí.“Videa:

Eventy:

agentura Motiv P s.r.o.
Řehořova 726/14, 618 00 Brno

E-mail: helpdesk@motivp.com
Tel: +420 545 234 698
www.motivp.com

Agentura Motiv P používá na svém webu www.MotivP.com soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.