Enter code Log in
Helpdesk


Pavel Punčochář

Ministerstvo zemědělství, Sekce vodního hospodářství, vrchní ministerský rada. Absolvent Přírodovědecké fakulty University Karlovy v Praze (RNDr. v oboru hydrobiologie), v letech 1966 – 1984 působil v Hydrobiologické laboratoři ČSAV (CSc. v oboru mikrobiální ekologie) a v letech 1986 – 1997 ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka (1990 – 1997 ředitel ústavu). Od r. 1998 dosud pracuje na Ministerstvu zemědělství (vrchní ředitel vodního hospodářství 2003 – 2016).V letech 2002 – 2016 reprezentoval v EU „vodního ředitele ČR“. V období 2010 – 2012 zastával funkci prezidenta mezinárodních komisí pro ochranu Labe a Odry. Publikoval přes 350 odborných prací v ČR i zahraničí, absolvoval řadu zahraničních stáží. V současnosti také přednáší na Fakultě rybářství a ochrany vod Jihočeské university.Videa:

Eventy:

agentura Motiv P s.r.o.
Řehořova 726/14, 618 00 Brno

E-mail: helpdesk@motivp.com
Tel: +420 545 234 698
www.motivp.com

Agentura Motiv P používá na svém webu www.MotivP.com soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.