Enter code Log in
Helpdesk


Marek Holba

ASIO, spol. s r.o. je česká inženýrsko-dodavatelská firma podnikající v oboru vývoje, výroby a dodávek technologií pro čištění odpadních vod, úpravu vod a čištění vzduchu. V rámci firmy se řeší i řada vědeckovýzkumných projektů, které mají zpravidla interdisciplinární charakter a jsou zaměřeny na vývoj, aplikovaný výzkum a inovace pro široké spektrum dodávaných vodohospodářských produktů nacházející uplatnění při čištění odpadních vod z rodinných domů, obcí, měst, nemocnic a v různých průmyslových odvětvích. Marek vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou a po sedmi letech nabírání praktických zkušeností v zahraničí se vrátil do České republiky, do firmy ASIO, spol. s r.o., kde působí na oddělení výzkumu a vývoje jako projektový manažer pro národní a mezinárodní vědeckovýzkumné projekty.Videa:

Eventy:

agentura Motiv P s.r.o.
Řehořova 726/14, 618 00 Brno

E-mail: helpdesk@motivp.com
Tel: +420 545 234 698
www.motivp.com

Agentura Motiv P používá na svém webu www.MotivP.com soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.