Enter code Log in
Helpdesk


Karel Plotěný

Ing. Karel Plotěný, ASIO, spol. s.r.o, jednatel. Je činný ve vedení odborných skupin Asociace pro vodu ČR (CzWA). Snaží o prosazení a propagaci udržitelnosti a cirkulární ekonomiky do oblasti nakládání s vodami. Je absolventem VUT FAST v Brně a postgraduálního studia na VŠCHT v Praze. Od ukončení školní docházky působí v oboru – zpočátku jako vodohospodář a referent investiční výstavby v zemědělském podniku, pak jako projektant průmyslových ČOV, a pak už 23 roků jako jednatel vodohospodářské firmy ASIO, spol. s r.o, která se zabývá dodávkami technologií pro čištění komunálních i průmyslových vod a v poslední době i výzkumnou činnosti. Účastní se aktivně na tvorbě legislativy v oblasti odpadních vod, byl místopředsedou asociace čistírenských expertů (AČE ČR) a pak i asociace pro vodu (CzWA) a je místopředsedou odborných skupin při CzWA pro čistírny a odlučovače a pro využití energie z odpadních vod. V rámci těchto uskupení se snaží o prosazení udržitelnosti a cirkulární ekonomiky do oblasti nakládání s vodami.Videa:

Eventy:

agentura Motiv P s.r.o.
Řehořova 726/14, 618 00 Brno

E-mail: helpdesk@motivp.com
Tel: +420 545 234 698
www.motivp.com

Agentura Motiv P používá na svém webu www.MotivP.com soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.