Vložit kód Přihlásit se
Nabídka pro firmy

FIRMY

Nabídka pro jednotlivce

JEDNOTLIVCI

Nabídka pro lektory

LEKTOŘI

Virtuální Development Center

Virtuální Development Centrum (zkráceně VDC) je online nástrojem sloužícím k hodnocení a rozvoji klíčových pracovníků či měření efektivity manažerského vzdělávání, na základě diagnostiky tvrdých i měkkých kompetencí v rovině aktuální, minulé i budoucí. Podle toho je potom definován další plán rozvoje. Tento typ hodnocení doporučujeme i při plánování nástupnictví nebo uvažovaném kariérním růstu zaměstnance.


Na čem VDC staví

Virtuální Development Center se skládá, z několika volitelných modulů, což umožňuje přesné zacílení. Probíhá v tzv. „virtuálním prostředí“, tedy v rozhraní internetového prohlížeče, které je současným pracovníkům dobře známé. Účastníci řeší individuální úkoly a dilemata i modelové situace ve skupině s ostatními účastníky. Výstupem je porovnání s ostatními účastníky a volitelné interpretované zprávy.

On-line administrace zaručuje snížení nákladů na pořádání DC. Rozmanitá a pestrá skladba testových úkolů zajišťuje posouzení účastníků ve vašich kompetencích. Speciálně navržená metodika odhaluje specifické reakce jednotlivců na různé podněty. Současně sleduje reakce vzniklé na základě příspěvků konkrétního účastníka.


Průbeh Virtuálního DC

Virtuální DC

 • Probíhá online.
 • Skládá se ze zacílených zkoušek / testů podle měřených kompetencí.
 • Každý účastník obdrží mail s pokyny k vyplnění.

Předání výstupů

 • Vypracování individuálních a skupinových zpráv spolu s doporučením k rozvoji.
 • Výstupní zprávy shrnují výsledky z VDC.
 • Zprávy jsou předány ve formátu pdf.

Návrh rozvojového programu

 • Návrh programu na základě výstupů z VDC.
 • Zohlednění požadavků a možností zadavatele a sestavení rozvojového programu „na míru“.
 • Kombinace různých metod: online vzdělávání, kurzy F2F, koučink, samostudium apod.

VÝSTUPY Z VIRTUÁLNÍHO DC

Primárním výstupem z VDC je písemná zpráva. Zadavatel si může vybrat z několika variant výstupných zpráv podle obsahu (AUTOMAT, STANDARD, PROFESSIONAL) a podle zaměření zprávy (individuální či skupinová).

Zároveň nabízíme možnost výstupu ve formě zpětné vazby tváří v tvář, při které náš assessor či lektor vysvětluje hodnocenému výstupy z VDC a zároveň se s ním zaměřuje na možnosti dalšího rozvoje.

Sekundárním výstupem je návrh rozvojového programu pro účastníky.


Výhody Virtuálního DC • Probíhá online. Testování je tedy možné provést kdykoliv a kdekoliv, kde je připojení k internetu.
 • Tento způsob rozvoje výrazně snižuje náklady, současně zachovává vysokou kvalitu testování.
 • Skládá se z několika volitelných modulů, což umožňuje přesné zacílení.
 • Tvoří ho psychodiagnostické testy a zkoušky s řadou různých situací (simulace dialogu, personální rozhovor, skupinové situace, business eseje, morální dilemata a další).
 • Skladba a vyhodnocení je vytvořeno podle kompetenčního modelu.
 • Výstupy jsou buď automatické (výsledky testů) nebo jsou zkoušky interpretovány psychology a hodnotiteli.
 • Výstupem jsou individuální a volitelně skupinové závěrečné zprávy, které umožňují porovnání výsledků s ostatními kandidáty. Stanovují pořadí dle zvoleného profilu kompetencí.

Více informací o virtuálním Assessment Centre a virtuálním Development Centre.

Více informací o výstupech z VAC a VDC.

Filip z MotivuP
+420 773 911 999
filip@motivp.com

Agentura Motiv P používá na svém webu www.MotivP.com soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.