Vložit kód Přihlásit se
Nabídka pro firmy

FIRMY

Nabídka pro jednotlivce

JEDNOTLIVCI

Nabídka pro lektory

LEKTOŘI

Virtuální ASSESSMENT CENTER


Virtuální Assessment Centrum (zkráceně VAC) představuje flexibilní a komplexní online nástroj sloužící k výběru zaměstnanců na základě diagnostiky jejich tvrdých i měkkých kompetencí v souladu s požadavky pozice.

Skládá se z několika volitelných modulů, což umožňuje přesné zacílení. Probíhá v tzv. „virtuálním prostředí“, tedy v rozhraní internetového prohlížeče, které je současným pracovníkům dobře známé. Testovaní řeší individuální úkoly, dilemata, výkonové testy a různé modelové situace. Výstupem je individuální výstupní zpráva, kterou je možné také porovnat s ostatními účastníky. Zadavatel si tak může vybrat z několika možných variant.

Při vytváření virtuálního AC využíváme našeho jedinečného know-how. Jsme autory modelových situací a používáme je v souladu s autorským zákonem.


Na čem VAC staví


Silnou stránkou VAC je důraz kladený na validitu posouzení účastníka testování, která je zajišťována nejen využíváním spolehlivých dotazníkových a výkonových metod, pečlivě standardizovaných na české a slovenské populaci pracovníků, ale také propojením několika způsobů posouzení.

Testové soubory tak nejsou založeny pouze na sebeposouzení, ale jsou kombinací dotazníkových, výkonových a v některých případech i projektivních metod. Tato skutečnost zajišťuje komplexní hodnocení dispozic respondenta a významně zvyšuje věrohodnost závěrů.

Testové soubory tak nejsou založeny pouze na sebeposouzení, ale jsou kombinací dotazníkových, výkonových a v některých případech i projektivních metod. Tato skutečnost zajišťuje komplexní hodnocení dispozic respondenta a významně zvyšuje věrohodnost závěrů.


Výhody VAC  • On-line administrace zaručuje snížení nákladů na pořádání AC.
  • Rozmanitá a pestrá skladba testových úkolů zajišťuje posouzení účastníků ve všech důležitých kompetencích.
  • Speciálně navržená metodika odhaluje specifické reakce jednotlivců na různé podněty. Má tedy větší potenciál zjistit podstatné prvky chování účastníka vzhledem k obsazované pozici než klasický pohovor.
  • Naše VAC též umožňuje vložení vašich modelových situací / dotazníků. Jsou k dispozici online pro vaše vlastní testování / zjišťování informací o uchazečích.
  • VAC umožňuje pracovníkovi interního náboru úsporu času, který běžně věnuje selekci kandidátů telefonickým prescreeningem. Dá se využít i ve finálních kolech výběrového řízení jako pomocný nástroj rozhodnutí.
  • Virtuální assessment centrum spolu s Online Psychodiagnostikou slouží jako vhodný doplněk k metodě reálného AC/DC, což umožňuje komplexnější pohled, na jehož základě lze formulovat zacílenější doporučení dalšího rozvoje.


Více informací o virtuálním Assessment Centre a virtuálním Development Centre.

Více informací o výstupech z VAC a VDC.

Filip z MotivuP
+420 773 911 999
filip@motivp.com

Agentura Motiv P používá na svém webu www.MotivP.com soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.