Enter code Log in
 
Vše, co jste chtěli vědět o vedení Assessment a Development Centra

Assessment a Development Centra (AC/DC) se v uplynulých letech stala oblíbenou metodou pro nábor nových zaměstnanců a identifikování možností rozvoje u zaměstnanců stávajících. Správné provedení AC/DC však vyžaduje hluboké znalosti ze strany jeho hodnotitelů a realizátorů. Jak takové AC/DC připravit, ušít na míru konkrétní pozici a zajistit jeho hladký průběh? Jak vyhodnotit profesní diagnostiku a vypracovat individuální a skupinovou zprávu? To vše se naučíte v kurzu Profesionální assessor.

MotivP otevírá v Brně od listopadu kurz pro firemní personalisty i jedince se zájmem o oblast lidských zdrojů, jehož cílem je komplexní příprava na roli hodnotitele a realizátora AC/DC. Školení vede průkopník této metody v ČR František Hroník. Během první lekce se účastníci dozvědí, jak připravit AC/DC, vyzkoušejí si komunikaci fiktivní zakázky, stanovení cíle a design zakázky, identifikaci typů účastníků a zmapování vlastních kompetencí.

Druhá lekce je zaměřená na realizaci AC/DC. Budoucí assessoři se učí, jak zahájit AC/DC, zadávat modelové situace, pozorovat a vyhodnocovat kompetence, provádět poradu hodnotitelů a poskytovat zpětnou vazbu. Během nácviku se účastníci střídají v rolích hodnotitelů a hodnocených. Třetí lekce se věnuje zpracování výstupů z AC/DC. Nacvičuje se během ní psaní výstupních zpráv, formulace individuálních shrnutí a doporučení k rozvoji, poskytování zpětné vazby a následné využití hodnotících zpráv. Cílem lekcí je připravit se na situace, se kterými se assessoři běžně setkávají.

Školení má rozsah 48 hodin. Kromě výše zmíněných prezenčních kurzů, které se konají jednou za měsíc a půl, jej tvoří navazující virtuální kurzy, supervize, kazuistiky a konzultace na dálku. Účastníkům jsou k dispozici také písemné a audiovizuální materiály. Cena kurzu činí 25 000 korun bez DPH a na jeho konci obdrží účastníci certifikát.

Přihlásit se můžete zasláním kontaktních údajů na: Kamil.Danek@motivp.com nebo na tel. +420 778 469 741

Těší se na Vás náš milý manažer komunikace Bc. Kamil Daněk

Kontakt pro média:
Martin Jelínek / marketingový ředitel
+420 777 668 475
martin.jelinek@motivp.com