Enter code Log in
oci

My v agentuře MotivP věříme, že budoucnost managementu spočívá také v podpoře vědy a výzkumu. Proto jsme s nadšením vstoupili do zcela nového projektu. V rámci něj řešíme tvorbu testovacího prostředí, ve kterém lze využít sledování očních pohybů k detailní diagnostice osobnostních vlastností, psychických stavů, funkcí, procesů a kompetencí. V praxi by nám pak takové testovací prostředí mohlo významně pomáhat jako podpůrný nástroj v řízení lidských zdrojů, při výběru zaměstnanců či způsobu jejich rozvoje.

Partneři projektu: MotivP, ČVUT, Eyedea, Medicton a TA ČR.

Cíle projektu: Vytvořit a ověřit testovací prostředí pro efektivní hodnocení vybraných vlastností a pracovních kompetencí.

Přínosy projektu:
- vytvoření nové diagnostické metody se širším potenciálem využití při výběrech, hodnocení a rozvoji lidí
- zrychlení procesu výběru a hodnocení lidí na vybrané pracovní pozice
- celkové snížení nákladů na výběry, hodnocení a rozvoj lidí
- využitelnost při výběrech klíčových pracovních pozic (např. operátorské, obchodní, manažerské pozice, řidiči z povolání)
- minimalizace (eliminace) špatných nebo nevhodných výběrů

Projekt č. TH01010233, „Využití technologie sledování očních pohybů pro testování kompetencí“ je řešen s finanční podporou TA ČR.

Kontakt pro média:
Martin Jelínek / marketingový ředitel
+420 777 668 475
martin.jelinek@motivp.com