Enter code Log in
 
Kritické myšlení je lékem na chyby!

V souladu s filosofií sdílení informací, jsme si všimli zajímavého příspěvku. Co ovšem bylo ještě zajímavější byly reakce na tento příspěvěk, které byly v 95% chybné...

Ano, jsme přesvědčeni, že správná odpověď je 19 bez ohledu na to, co je uvedeno v předchozích příkladech.

To nás přivedlo na zajímavou myšlenku toho, jak vlastně v našich, často velmi složitých, organizacích pracujeme s chybami, které udělali lidé před námi. Následujeme je? Nebo využijeme kritické myšlení, odstup a nadhled k tomu, abychom je napravili?

Podle populárního výzkumu, který provedl v 60tých letech psycholog Stanley Milgram jsme často oběťmi nařízení a příkazů lidí, které považujeme za nadřízené. A to i v případech, kdy jsou v přímém rozporu s tím, co bychom chtěli. Stejně tak víme o chybách velkých vojevůdců, kteří učinili rozhodnutí na základě tzv. syndromu skupinového myšlení. Podle jiného výzkumu, který byl původně proveden Solomonem Aschem, a opakován řadou dalších, podlehla většina skupinovému tlaku a přijala tak chybné rozhodnutí. Tento efekt se ještě umocňoval v případech, kdy jsme si nebyli správným výsledkem jistí. Typickým příkladem je tak jednoduchá věc jako rozhodnutí, která z úseček je stejně dlouhá jako předloha…

Co byste řekli Vy?

Zveřejnil(a) MotivP TALKS dne 16. únor 2016

Pokud je Vaše odpověď C, gratulujeme, odpověděli jste správně! Váš názor se ale ve skupině může proměnit… Podle originálního experimetu z 50tých let, se účastníci přiklonili v 75% případů k nesprávnému řešení a to pouze proto, že tak hlasovali ostatní.

Říkáte si, že “padesátky” jsou dávno pryč a nic podobého by se dnes již nemohlo stát? A teď přemýšlejte… Ověřujete si informace, které vám předávají jiní nebo je považujete za fakt? Učíte své děti, aby se nebáli projevit svůj názor, i když není v souladu s tím, co říká učitel? Dáte na informace o tom, kdo, co a jak řekl nebo jdete přímo ke zdroji, původci sdělení?

To vše jsou chyby, kterým podléháme dnes a denně. Pomyslným lékem na ně potom není bezcílná kritika a zpochybňování všeho, ale pochopení podstaty a konstruktivně kritický přístup.

V přednášce Františka Hroníka v rámci MotivP Business Brunch® - Kritické myšlení se tohoto tématu dotkneme.

Pokud i vás toto téma zajímá, přijměte prosím naše pozvání!

Kontakt pro média:
Martin Jelínek / marketingový ředitel
+420 777 668 475
martin.jelinek@motivp.com