Enter code Log in
 
Martin Jelínek: HR fenomén jménem Business Brunch®

Mezi HR manažery si získaly velkou popularitu akce s názvem Business Brunch®. O co jde a k čemu slouží? Na tyto otázky jsme se zeptali marketingového ředitele společnosti MotivP, která je pořádá, pana Martina Jelínka.

Můžete nám krátce představit co je Business Brunch®? Co si pod ním máme představit?

Je to místo, kde se potkávají lidé s podobnými zájmy, sdílejí informace, myšlenky, názory a praktické zkušenosti. Je zde prostor k vyměňování kontaktů, navazování nových partnerství a jiných obchodních vztahů. Každý Business Brunch® má své aktuální téma, probíhá zde přednáška PhDr. Františka Hroníka a je tady i prostor pro otázky a jejich zodpovězení.

Akce je tedy postavena na přednášce Františka Hroníka?

Akce je postavena na dobře odvedené týmové práci. Ale ústřední osobou je vždy František Hroník. Je autorem akcí Business Brunch® i tematickým tvůrcem. Jako renomovaný lektor a odborník v řízení lidských zdrojů a psychologie práce má k tomu z nás všech ty nejlepší předpoklady. Takto už odpřednášel 49 originálních témat z oblasti HR.

Pro koho je Business Brunch® určen? Pouze pro HR pracovníky?

Je určen především pro pracovníky okolo HR, ale pravidelně chodí i střední a top manažeři, kteří si z různých důvodů vybírají lidi do svého týmu sami. Jsou zde lidé, kteří hledají kontakty v dané oblasti nebo si chtějí poslechnout Františka Hroníka. Občas přijde i novinář či jiný publicista, který o nás nebo o daném tématu chce napsat článek.

 

Jak se Business Brunch® zrodil? Jaká byla ta prvotní myšlenka? Co tomu předcházelo?

Jak jsem již naznačil, před více než 10 lety chybělo plnohodnotné místo, kde by se lidé z oboru pravidelně setkávali. Ne, že by nějaké akce vůbec neexistovaly, ale všechny se konaly nepravidelně, jen lokálně a chyběla jim požadovaná úroveň. My jsme vytvořili vlastní model podle hodnot MotivP a zorganizovali jsme pro tyto lidi první sérii akcí Business Brunch®, která měla okamžitý úspěch a ten přetrvává dodnes.

Mluvíte o úspěchu. Co pro vás znamená úspěch?

Pro nás je měřítkem úspěchu to, že se lidé na akce vracejí a zároveň přicházejí noví. Úspěchem je i to, že témata jsou inspirující a leckdy předbíhají dobu, poukazují na to, co budeme v nejbližších měsících řešit. Takto jsme před 10 lety uváděli téma e-learningu, knowledge managementu s důrazem na sdílení, ještě před krizí jsme měli Business Brunch® o hodnotách či diverzitě. Naším cílem je uvidět nové úhly pohledu.

Zeptám se tedy jak často je pořádáte?

Celkem 24 akcí Business Brunch® za rok. Ročně zpracujeme šest témat a každé představujeme na čtyřech místech.

Kam mohou lidé na Business Brunch® přijít? Kde je konáte?

Konáme je v divadelních sálech a studiích. Vždy krátce po sobě v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě. V jednom z těchto měst každé téma i natáčíme.

 

Co s natočeným záznamem děláte, k čemu vám slouží?

My ho sestříháme a finální podobu po čase umístíme na web MotivP.com, kde ho můžete zdarma shlédnout. Najdete tam například i záznamy z našich konferencí a z konferencí našich partnerů.

Nebojíte se, že lidé přestanou chodit a začnou se pouze dívat na váš web?

Ne. Ze zkušenosti víme, že se lidé chodí na Business Brunch® potkávat, navazovat kontakty, různá partnerství, vyměňovat si zkušenosti a také se poradit. Přednáška jež natáčíme je jen část akce a tak jsme to i původně zamýšleli.

"Brunch" je anglické označení pro jídlo jedené pozdě ráno nebo časně dopoledne. Předpokládám, že zde nabízíte účastníkům i občerstvení.

Nabízíme, ale podstatou akcí Business Brunch® je setkávání - networking - lidé komunikují mezi sebou, diskutují o novinkách a navazují kontakty. Případně si mohou popovídat nad některou z našich knih a koupit si ji.

Na akci jsou vystaveny také knihy? Můžete nám přiblížit o jaké knihy jde?

Ano, na akci si můžete zakoupit i knihy z našeho nakladatelství MotivPress. Týkají se HR, managementu, leadershipu, koučinku, osobního rozvoje, motivace i psychologie a psychoterapie. Najdete zde například naše virtuální kurzy, což je jeden z našich velmi oblíbených produktů.

 

Budete v blízké budoucnosti pořádat nějaké akce Business Brunch®?

Máme je rozvrženy a připraveny až do konce roku. V září na téma Změna perspektivy, v říjnu je to Osobní mistrovství a v prosinci Zdravá firma.

Nezapomněl jste na listopad?

Nezapomněl, v listopadu pořádáme HR konferenci 2015 - Strategické myšlení. Je to z pohledu řízení lidských zdrojů událost roku. V tuto chvíli už zveřejňujeme první řečníky a kapacita přihlášených se nám pomalu plní.

To zní zajímavě. Můžete nám na závěr ještě říci proč právě Strategické myšlení a na co se mohou účastníci těšit?

Téma reaguje na aktuální potřebu firem. Dnes se velmi diskutuje o strategickém řízení a to předpokládá strategické myšlení. My v MotivuP si uvědomujeme, že strategické myšlení je potřeba rozprostřít po celé organizaci. Chceme, aby každý při své práci zvažoval dlouhodobější důsledky svého jednání, díval se za roh a nečekal na doslovné zadání. Takový přístup otevírá řadu dalších témat jako sdílení, synergie, flexibilita, rychlost našich reakcí, předjímání apod. O tom všem bude letošní HR konference 2015. Těšit se můžete na pečlivě vybrané řečníky se zajímavými příspěvky, novinky a inspirace, výměnu zkušeností ve volném čase a jako každý rok máme i tentokráte přichystáno překvapení.

Aktuální pozvánky na MotivP Business Brunch®.

Martin Jelínek, marketingový ředitel společnosti MotivP, dříč a vizionář, se v oblasti lidských zdrojů pohybuje téměř 10 let. Vede velmi úspěšný projekt „Business Brunch(r)“, kde je v kontaktu s tisícovkou personalistů a pořádá konference o nových trendech HR. Ve vzdělávací agentuře MotivP má rovněž na starost tvorbu virtuálních kurzů s populárními tématy např.: Asertivita, Zpětná vazba, Time management.  V poslední době se „baví“ inovováním videoportálu „MotivP TALKS“, kde jsou zdarma dostupné tisíce přednášek.    

autor : Ing. Stanislav Wolf

Kontakt pro média:
Martin Jelínek / marketingový ředitel
+420 777 668 475
martin.jelinek@motivp.com