Enter code Log in
 
Jsme různí lidé v různých situacích

V rozhovoru s Františkem Hroníkem jsme mluvili o tom, jak firmy mohou aplikovat myšlenku individuálního přístupu ke svým zaměstnancům a také tom, jak se každý z nás může stát tvůrcem svého života. Neopomněli jsme zmínit ani jeho novou knihu na toto téma.

Co vyjadřuje motto Jsme různí lidé v různých situacích?

Říká nám, že neexistuje univerzální návod na to, jak správně žít a jak být dobrý člověk či odborník. Každý z nás totiž vychází z jedinečného kontextu. Leckdy však v životě máme tendenci dělat myšlenkové zkratky. V byznysu například panuje představa, že dobrý obchodník musí být extrovert. U výběru potom vybíráme extroverty, i přesto, že toto řemeslo mohou stejně dobře vykonávat i introverti. Tolstoj pronesl moudrou myšlenku, když tvrdil, že každý člověk v sobě nosí zárodky všech lidských vlastností.

Jak tedy můžeme při práci s lidmi zohlednit kontext, ze kterého lidé vycházejí?

Lidé by měli mít možnost vyjádřit vlastní očekávání a potřeby. Tím totiž vytvářejí ve firmě prostředí, ve kterém jsou k sobě lidé otevření. To podporuje jejich samostatnost a zodpovědnost.

Co mohou konkrétně personalisté dělat pro to, aby k lidem přistupovali individuálně?

V prvé řadě by se při náboru neměli řídit zkreslenými představami o tom, jaké rysy se hodí k dané pozici. Vhodným nástrojem jsou assessment centra, jejichž pomocí se nevybírá ten nejlepší, ale nejvhodnější kandidát.

Když už máme nejvhodnějšího kandidáta, jak ho můžeme dále rozvíjet?

Je potřeba dobře koncipovat talentový program, který pracuje se silnými a slabými stránkami zaměstnanců. Dříve převládala představa, že nováčkům potrvá několik let, než se stanou talentem. Dnes převládá jiný přístup. Pracuje se s talentem, který člověk už má a může ho svému okolí předat. Velkou část programu si tak lidé vytvářejí sami. I proto je tolik oblíbený mentoring a koučink.

Bavíme-li se o mentoringu, mohou Vám být moje rady platné, když vycházím z jiného kontextu?

Myslím si, že zkušenosti každého člověka jsou cenné, ale nevystačí si s nimi. Je dobré se nechat inspirovat jinými lidmi. Když posloucháte motivační řečníky, tak se vám něco zalíbí, ale nemusíte se řídit vším. Zatímco mě třeba inspiruje Marek Orko Vácha, neprožívám řečníky, co skáčou a vykřikují, jak děkují své rakovině. Vždy se snažím si z proslovu vzít něco pro sebe, ale neopisuji ho. Já jsem přece autorem svého příběhu.

A dokonce jste i autorem knihy Jsme různí lidé v různých situacích. Prozraďte nám, o čem kniha bude.

Je to kniha, ve které se snažím propojovat poznatky z vědy, filozofie a umění. I přesto, že není o metodě, vztahuje se k mnoha situacím z běžného života. Zmiňuji se v ní například o Churchillovi, Gándhím, Pétainovi a Mandelovi. Často si tyto lidi idealizujeme a zapomínáme na to, že se sami dopustili mnoha chyb a nebyli celí život takoví, jaké je vnímáme.

Můžete uvést nějaký příklad?

Churchill je vnímán jako zásadový politik, ale málokdo ví, že za život vystřídal pět stran. Dokonce prohlašoval, že se nestydí za to, že přesedlává na rychlejšího koně, který ho doveze dříve k cíli. Musíme si uvědomit, že nikdo z nás není dokonalý a všichni děláme chyby. Cílem není se jim vyhýbat, ale umět si je uvědomit a něco málo s nimi udělat. Líbí se mi, co řekl Marek Orko Vácha. „Minulost není překážkou budoucnosti.“

Kromě chyb se v knize věnujete i hrdinství všedního dne. Můžete vysvětlit, o co jde? 

Každý den se podrobujeme menším zkouškám. Někdy se rozhodneme dobře, jindy špatně, ale nemá cenu si sypat popel na hlavu. Důležité je převzít zodpovědnost za svůj život. Všichni chceme být dobří lidé, ale vedou k tomu různé cesty.

Děkuji za inspirativní rozhovor a přeji Vám, ať jde psaní knihy od ruky.

Záznam MotivP Business Brunch - Jsme různými lidmi v různých situacích naleznete ZDE.

Kontakt pro média:
Martin Jelínek / marketingový ředitel
+420 777 668 475
martin.jelinek@motivp.com